Coaching Menedżerski

coaching menedżerski

 Skierowany do szefów różnych szczebli, którzy chcą sprawniej zarządzać ludźmi i osiągać spektakularne rezultaty swoich decyzji.

Sukces firmy zależy od silnego przywództwa lidera. To on decyduje o strategicznych kierunkach rozwoju, pociąga za właściwe sznurki. Często sam stoi przed koniecznością podejmowania ważnych i trudnych decyzji. Oczywiście korzysta z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów i specjalistów, ale w ostatecznym rozrachunku to on podejmuje decyzje. Szefowie, prezesi i właściciele firm często mają problemy, nad którymi chcieliby popracować, ale nie wiedzą, kogo mogą poprosić o pomoc. Nie powiedzą o nich pracownikom, bo okażą się za słabi, kolegom-szefom jakoś nie wypada przyznawać się, że czegoś się nie wie, przyjaciele dają tylko dobre rady a rodziny nie chcą obarczać swoimi problemami zawodowymi. W ten sposób, będąc menedżerem czy właścicielem firmy, szef często nie ma nikogo, kto mógłby go wesprzeć. Coraz więcej szefów firm zatrudnia osobistego trenera – coacha.Dlaczego? Ponieważ ta współpraca przynosi efekty.

Z każdym rokiem podwaja się ilość firm, które zatrudniają coachów.

Jesteś szefem – mniejszej lub większej firmy, oddziału, działu lub po prostu szefem we własnym życiu. Być może zastanawiasz się, dlaczego mimo dużej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu nie osiągasz tego czego chcesz? Być może postawiono Cię przed trudnymi, nowymi wyzwaniami, znalazłeś się w sytuacji konfliktu? Objąłeś nowe stanowisko i masz problem z przekonaniem ludzi do siebie? A może potrzebujesz zatrzymania się i poddania refleksji tego wszystkiego co zrobiłeś dotychczas by upewnić się, czy na ile osiagasz to cczego oczekujesz.